Kolikeskus noudattaa lomahuoneistojen ja -talojen tilaamisessa, varaamisessa ja peruutuksissa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on saanut laskun.

1. SESONKIAJAT JA HINNAT
Minimivarausajat: joulu 3 vrk, juhannus 3 vrk, hiihtolomaviikot (vko 8-9) 7 vrk, pääsiäinen 4 vrk.
Hinnat ovat ilman liinavaatteita ja siivousta sekä laskutuslisää. Arvonlisävero sisältyy hintaan. Välittäjällä on oikeus oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen laskun lähettämistä asiakkaalle.

2.  MAKSU
Varauksen tehtyään asiakas saa  vahvistuksen/laskun varaus- ja  loppumaksua varten. Varausmaksu on 50 % kokonaisvuokrasta ja sen yhteydessä peritään 10 euron suuruinen toimitusmaksu. Varausmaksu on suoritettava heti laskun saavuttua. Loppusuoritus on maksettava vähintään 6 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 6 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava 7 vrk:n kuluessa laskun päiväyksestä, kuitenkin ennen varauksen alkamista. Alle viikon varauksissa vuokra maksetaan kokonaisuudessa heti.

3. PERUUTUKSET
Varauksen peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) välittäjälle, laskun maksamatta jättäminen ei kelpaa peruutukseksi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut myyjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty oikeana ajankohtana ja oikeaan osoitteeseen voidaan peruutus hyväksyä, vaikka se myöhästyisi tai ei saapuisi perille. Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu (50% hinnasta). Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 päivää ennen varauksen alkamista, veloitetaan koko vuokra. Mikäli varaus peruutetaan sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaisilleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä käsittelymaksulla 20 € ja palvelumaksulla 10 €. Tapahtuneesta on ilmoitettava  myyjälle viipymättä ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana ei vuokraa makseta takaisin. Jos asiakas haluaa muuttaa lomakohdetta tai vuokra-aikaa, pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uuden varauksena.

4. VÄLITTÄJÄN OIKEUS PERUTTAA VARAUS
Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), välittäjä  voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

5. AVAINTEN  LUOVUTUS
Asiakkaalle lähetetään varausmaksun ja loppuvuokran maksamisen jälkeen avainkoodi sähköpostilla tai tekstiviestinä. Avainboksit sijaitsevat huoneiston ulko-oven vieressä. Asiakas on vastuussa lomakohteen avaimista varausjakson aikana. Kadonneesta avaimesta peritään uuden avaimen hankkimisesta tai lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

6. OLESKELU KOHTEESSA
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 10 saakka.
Lemmikkieläinten tuomisesta mukaan huoneistoon on aina sovittava erikseen.
Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen loputtua huolehtii asiakas, tilatusta loppusiivouksesta huolehtii huoltoyhtiö eri korvausta vastaan, joka peritään varausmaksun yhteydessä. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole tehty on omistajalla/vuokranantajalla oikeus periä siivousmaksu 90-124€. Siivousohjeet löytyvät ohjekansiosta (ei KCC-huoneistot) Tupakointi on sallittu vain huoneiston ulkopuolella.
Avain jätetään lähtöpäivänä huoneiston keittiön pöydälle, ellei  muuta sovita.

7. VAHINKOJEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon välittäjälle tai suoraan lomakohteen omistajalle. Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon perimiseen käytetty aika. Lomakohde tarkistetaan jokaisen asiakkaan jälkeen.

8. HENKILÖMÄÄRÄ
Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä lomakohteen esittelyssä on kerrottu. Välittäjällä on oikeus periä vuodemäärän ylittävistä henkilöistä kohtuullinen korvaus, vaikka lisävuodetta ei pystyisikään tarjoamaan. Asuntovaunun käyttö lomakohteen alueella on ilman omistajan lupaa kielletty.

9. VALITUKSET
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset/valitukset on esitettävä viipymättä välittäjälle tai hänen edustajalleen (huoltohenkilöstö).

Lisätietoja